Η επιχειρηματικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η επιχειρηματικότητα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Μπελλής, Μενέλαος
Μιχαηλίδης, Βασίλειος

Τα νέα δεδομένα της παγκόσμιας αγοράς επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό και την Ελλάδα. Ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης , η χώρα μας συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση και την εξέλιξη του διεθνούς παρασκηνίου. Θέτονται προτεραιότητες, σχεδιάζονται μεταρρυθμίσεις οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις εθνικές ανάγκες των κρατών-μελών με στόχο την συμμετοχή των τελευταίων στα νέα δεδομένα του διεθνούς κοινωνικού γίγνεσθαι αλλά και την επιδίωξη αυτών ηγετικού ρόλου στις παγκόσμιες εξελίξεις. Σήμερα ο όρος «επιχειρηματικότητα» και «καινοτομία» έχουν εισχωρήσει στο σύγχρονο επιχειρηματικό λεξιλόγιο για να περιγράψουν λειτουργίες της σύγχρονης εταιρίας στο εγχώριο και στο διεθνές περιβάλλον της αγοράς. Η ένταση του ανταγωνισμού ,η απελευθέρωση των αγορών ,η εφαρμογή διαφόρων πολιτικών μεθόδων με στόχο την ανάπτυξη των κρατικών οικονομιών ,καθιστά τον όρο «επιχειρηματικότητα» αναγκαίο και πλέον σημαντικό παράγοντα για την επίτευξη των εκάστοτε στόχων των κρατών της παγκόσμιας οικονομίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικότητα
Τριτοβάθμια εκπαίδευση - Ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.