Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Επιχειρηματικότητα

Τσόπτση, Κυριακή

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση και ανάλυση όλων των πρακτικών και θεωρητικών σταδίων απ' όπου θα περάσει ο επιχειρηματίας ώστε να ιδρύσει μια επιτυχημένη και κερδοφόρα επιχείρηση. Κατ αρχάς εξετάζεται και αναλύεται η έννοια της επιχειρηματικότητας και του επιχειρείν , των γνώσεων και των εφοδίων που απαιτούνται για να ασκήσει κάποιος την επιχειρηματικότητα του. Στο δεύτερο μέρος μελετάται η αβεβαιότητα που κατακλύζει τον κάθε επιχειρηματία πριν πραγματοποιήσει μια επένδυση και πως αυτή συσχετίζεται με τον κίνδυνο και την απόδοση καθώς αναλαμβάνοντας υψηλό επίπεδο κινδύνου περιμένουμε να επιτύχουμε υψηλή απόδοση.Στο τρίτο μέρος της παρούσας εργασίας γίνεται προσπάθεια για την καταγραφή της έννοιας της καινοτομίας και τη διαδικασία που μπορεί να μετατρέψει μια επιτυχημένη ιδέα σε ένα καινοτομικό προϊόν. Στο τέταρτο μέρος περιγράφεται η διαδικασία εντοπισμού και επιλογής των σωστών ευκαιριών για νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως και το ρόλο της έρευνας αγοράς στην αναγνώριση επιχειρηματικών ευκαιριών. Κατόπιν επιχειρείται η μελέτη του επιχειρηματικού σχεδίου. Συγκεκριμένα καταγράφεται η χρησιμότητα αυτού, η βοήθεια του επιχειρηματικού σχεδίου πριν την έναρξη και κατά την διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης, τα μέρη και περιεχόμενα ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Στο έκτο μέρος της εργασίας εντοπίζονται τα βήματα που οδηγούν στην ίδρυση της επιχείρησης και αναλύουμε τις νομικές μορφές επιχειρήσεων. Στο έβδομο και τελευταίο αναλύουμε το εσωτερικό μάρκετινγκ στο οποίο οι εργαζόμενοι είναι μια σημαντικότατη παράμετρος που επηρεάζει την ικανοποίηση των πελατών .

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικότητα
Καινοτομία (επιχείρηση)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.