Η συμβολή των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η συμβολή των τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα

Τασιόπουλος, Γεώργιος
Τασιοπούλου, Φωτεινή-Ειρήνη

Στην συγκεκριμένη εργασία θα ασχοληθούμε με την συμβολή των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Θα αναλύσουμε την οργάνωση, την δομή και την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της κατάρτισης της ελληνικής κοινωνίας και γενικά το θεσμικό πλαίσιο των Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων όσον αφορά την αγορά εργασίας. Θα ασχοληθούμε με τους τρόπους τους οποίους επιτυγχάνεται η ποιότητα της εργασίας και της παραγωγικότητας, η προσαρμοστικότητα των επιχειρήσεων και του εργατικού δυναμικού. Θα δείξουμε το επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ελληνική κοινωνία στην οποία η δημιουργική πλευρά της επιχειρηματικότητας είναι εξαιρετικά υποβαθμισμένη που σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει εκτίμηση των επιχειρηματικών ευκαιριών, να αποβληθεί το άγχος της αποτυχίας, να ανέβει το πνευματικό επίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος και να σταματήσει η αμφίθυμη στάση της στην επιχειρηματικότητα. Η κατάλληλη εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα μέσω κατάλληλων προγραμμάτων και επιμόρφωσης θα αναδείξουν μια Ελλάδα ανεπτυγμένη, μια Ελλάδα με υψηλό βιωτικό επίπεδο σε όλους τους τομείς. Να μην ξεχνάμε ότι θέτοντας στόχους έχουμε πάντα την (καλύτερη δυνατή) επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικότητα
Εκπαίδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.