Οικονομική ανάπτυξη του νομού Χίου = Economic development of the prefecture Chios

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2007 (EL)
Οικονομική ανάπτυξη του νομού Χίου = Economic development of the prefecture Chios

Λοΐζος, Άγγελος

Η εργασία αυτή αναλύει τους παράγοντες οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας στο νομό της Χίου. Συγκεκριμένα στην αρχή δίνονται στοιχεία της αναπτυξιακής φυσιογνωμίας της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Στη συνέχεια αναφέρεται ο χωροταξικός σχεδιασμός και οι υποδομές και ακολουθεί οι παραγωγικοί τομείς και τα προϊόντα. Εν συνεχεία παρατηρούμε την αγορά εργασίας και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Χίο και στο Β.Αιγαίο. Aναλύονται οι προτάσεις και εκτιμήσεις των περιφερεικών, οικονομικών και κοινωνικών εταίρων για ζητήματα επιχειρηματικότητας. Ακολουθούν οι παρατηρούμενες τάσεις επιχειρηματικότητας και τα πλαίσια λειτουργίας του ΚΕΤΑ Β.Αιγαίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.