Η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας με τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας με τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης

Παππάς, Νικόλαος

Η ανάπτυξη της Ελλάδας με την βοήθεια των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, είναι φανερό πως με τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις που έχει λάβει η χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε σημαντική βοήθεια έτσι ώστε να μπορέσει να στηριχθεί και να αναπτυχθεί οικονομικά στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκινώντας από το Α’ Κ.Π.Σ. έως και το Γ’ Κ.Π.Σ. είναι φανερό πως η χώρα μας έχει αναπτυχθεί σημαντικά σε διάφορους τομείς όπως: την εκπαίδευση, την απασχόληση, τους οδικούς άξονες και τις συγκοινωνίες, την ανταγωνιστικότητα, την αγροτική ανάπτυξη, την αλιεία, την υγεία και κοινωνική πρόνοια, την κοινωνία της πληροφορίας και τέλος τον τουρισμό. Βέβαια όπως αναφέρεται στα παραπάνω κεφάλαια και ειδικότερα στο θέμα της ανάπτυξης του τουρισμού έπρεπε να φτάσουμε μέχρι και το Γ’ Κ.Π.Σ. για να μπορέσει η χώρα να εξοικονομήσει οικονομικούς πόρους και να τους διαθέσει στην τουριστική ανάπτυξή της, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι για την χώρα μας σύμφωνα με την γεωγραφική θέση που κατέχει. Επίσης, το θέμα του τουρισμού στην Ελλάδα κατέχει ιδιαίτερη θέση διότι αποτελεί μεγάλο κομμάτι πηγής εσόδων και συναλλάγματος, παλαιοτέρα. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να πούμε πως αν ξεχωρίζαμε ένα από τα 3 Κ.Π.Σ. σύμφωνα με τις χρηματοδοτήσεις που έχει λάβει η χώρα μας το Γ’ Κ.Π.Σ. ήταν το σημαντικότερο και ήταν αυτό που βοήθησε περισσότερο στην οικονομική ανάπτυξή της.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινοτικά προγράμματα
Οικονομική ανάπτυξη - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.