Χρηματοοικονομική ανάλυση της επιχείρησης "ΕΨΑ": στρατηγικές marketing που ακολουθεί

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Χρηματοοικονομική ανάλυση της επιχείρησης "ΕΨΑ": στρατηγικές marketing που ακολουθεί

Γάτου, Ελισάβετ
Γαλανάκη, Σεβαστή

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι, η παρουσίαση της χρηματοοικονομικής ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων της επιχείρησης ΕΨΑ Α.Ε αναψυκτικών και χυμών, αλλά και η γνωστοποίηση των στρατηγικών marketing που ακολουθεί. Η εργασία περιλαμβάνει τα γενικά στοιχεία της επιχείρησης, αναπτύσσεται ένα σύντομο ιστορικό της η οργανωτική της δομή. Αναπτύσσονται με λεπτομέρειες τα δίκτυα διανομής. Αναπτύσσεται η παραγωγική διαδικασία. Γίνεται η χρηματοοικονομική ανάλυση της επιχείρησης. Τέλος αναφέρεται η πολιτική, οι στόχοι της επιχείρησης καθώς και οι τρόποι υλοποίησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις
Μάρκετινγκ
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.