Η συμβολή του marketing στην ενίσχυση της ντόπιας παραγωγής του δήμου Μουρικίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η συμβολή του marketing στην ενίσχυση της ντόπιας παραγωγής του δήμου Μουρικίου

Βόκα, Φρειδερίκη

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει την έννοια του Μάρκετινγκ και πιο συγκεκριμένα του Αγροτικού Μάρκετινγκ και τη συμβολή την οποία έχει στην ενίσχυση της ντόπιας παραγωγής του Δήμου Μουρικίου, του Νομού Κοζάνης. Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, πραγματοποιείται μια ανάλυση στον τομέα του Αγροτικού Μάρκετινγκ, της Αγροτικής Οικονομικής, του αγροτικού προϊόντος και της παραγωγής. Επιπλέον γίνεται μια καταγραφή για τα γενικά χαρακτηριστικά του Δήμου Μουρικίου και για τις διάφορες καλλιέργειες οι οποίες λαμβάνουν χώρα, με έμφαση στην καλλιέργεια της πατάτας. Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε η πατάτα ως αντικείμενο εξέτασης, είναι επειδή στον προαναφερόμενο Δήμο γίνεται μια προσπάθεια για να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί η καλλιέργεια της, ώστε να πλησιάσει τις καλλιέργειες των άλλων προϊόντων και συγκεκριμένα των σιτηρών τα οποία κατέχουν τη μεγαλύτερη πλειονότητα. Πραγματοποιώντας τα παραπάνω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, με τη βοήθεια του Μάρκετινγκ και της γενικότερης έννοιάς του, το σχεδιασμό, τη διαδικασία και τις διάφορες λειτουργίες του, αν εφαρμοστεί σωστά και από τα κατάλληλα άτομα ή φορείς μπορεί να επιφέρει μεγάλες αλλαγές και ανάπτυξη της παραγωγικότητας.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Αγροτική ανάπτυξη
Πατάτες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.