Περιεκτικότητα σε ανόργανα στοιχεία της βοσκήσιμης ύλης των οικοσυστημάτων του όρους Βαρνούντας του Νομού Φλώρινας = Mineral concentration of grazable material of mount Varnoundas pasturelands

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Περιεκτικότητα σε ανόργανα στοιχεία της βοσκήσιμης ύλης των οικοσυστημάτων του όρους Βαρνούντας του Νομού Φλώρινας = Mineral concentration of grazable material of mount Varnoundas pasturelands

Γιαννούλης, Γεώργιος

Κατά τα έτη 2004 και 2005 πραγματοποιήθηκε στα ποολίβαδα του όρους Βαρνούντα του νομού Φλώρινας η καταγραφή της χλωρίδας και της βλάστησης και διαιρέθηκε σε τρεις υψομετρικές ζώνες ανάλογα με τον τύπο της επικρατούσας βλάστησης και τα χλωριδικά χαρακτηριστικά. Κατά την εργασία αυτή πραγματοποιήθηκαν χημικές αναλύσεις για τον προσδιορισμό της συγκέντρωση σε ασβέστιο, κάλιο, νάτριο, φωσφόρο, μαγνήσιο, σίδηρο, ψευδάργυρο, χαλκό και μαγγάνιο στη βοσκήσιμη ύλη του Βαρνούντα. Η λήψη των δειγμάτων έγινε από εικοσιτέσσερα σημεία, διασκορπισμένα σε οκτώ διαφορετικά υψόμετρα, σε ανατολή, δύση και νότο, κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, ώστε να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή ανταπόκριση στην πραγματικότητα. Ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης της βοσκήσιμης ύλης σε κάλιο (K), νάτριο (Na) και ασβέστιο (Ca), έγινε με τη χρήση φλογοφωτομέτρου. Ο προσδιορισμός του φωσφόρου (Ρ) πραγματοποιήθηκε με τη χρήση φασματοφωτομέτρου, ενώ τέλος ο προσδιορισμός του μαγνησίου (Mg) και των ιχνοστοιχείων σίδηρος (Fe), ψευδάργυρος (Zn), χαλκός (Cu) και μαγγάνιο (Mn) πραγματοποιήθηκε με τη χρήση σπεκτροφωτόμετρου ατομικής απορρόφησης (AOAC, 1999). Κάθε δείγμα αναλύθηκε εις τριπλούν και ως μέτρηση λήφθηκε ο μέσος όρος των τριών μετρήσεων. Η συγκέντρωση της βοσκήσιμης ύλης σε Κ, Ca, Mg βρέθηκε ότι επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών των προβάτων και των βοοειδών ενώ δεν ισχύει το ίδιο για το Na. Η συγκέντρωση σε Ρ ήταν χαμηλότερη από τις θρεπτικές ανάγκες μόνο των βοοειδών, αλλά όχι των προβάτων. Η συγκέντρωση της βοσκήσιμης ύλης σε ιχνοστοιχεία βρέθηκε ότι δεν καλύπτει τις ανάγκες των βοοειδών, εκτός από το Cu ενώ ήταν ικανοποιητική για τις απαιτήσεις των προβάτων. Τα βοοειδή μπορούν ενδεχομένως να επεκτείνουν τις περιόδους επαρκούς διατροφής σε ανόργανα στοιχεία τους με επιλεκτική βόσκηση των λιβαδικών φυτών. Εντούτοις, η χορήγηση συμπληρωμάτων ανόργανων στοιχείων έχει αποδειχθεί ότι έχει θετικά αποτελέσματα στην αναπαραγωγή, την ανθεκτικότητα στις ασθένειες και στην πρόσληψη της τροφής. Προτείνεται ότι η χορήγηση συμπληρωμάτων Na σε πρόβατα και βοοειδή όσο και συπληρωματων P, Fe, Zn και Mn στα βοοειδή πρ έπει να είναι διαθέσιμα σε επαρκείς ποσότητες στα ποολίβαδα της περιοχής, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου βόσκησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Χλωρίδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.