Μέθοδοι κατασκευής και συντήρησης καϊκιών και πλοιαρίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Μέθοδοι κατασκευής και συντήρησης καϊκιών και πλοιαρίων

Φασουλής, Νικόλαος

Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιασθεί η ελληνική παραδοσιακή ξυλοναυπηγική τέχνη, να καταγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση τεσσάρων καρνάγιων, να ερευνηθούν τα αίτια παρακμής, καθώς και οι προοπτικές κάτω από τις οποίες η τέχνη αυτή θα καταφέρει να αναγεννηθεί. Σε αυτή την πτυχιακή εργασία θα παρουσιασθούν ιστορικά στοιχεία, για να αποδείξουν πως η τέχνη αυτή είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον ελληνικό πολιτισμό. Θα χρειαστεί να αναλυθούν τα είδη ναυπηγικής ξυλείας που χρησιμοποιούνται στα διάφορα μέρη των σκαφών και πλοιαρίων, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ξυλείας, καθώς και τους “εχθρούς” της ναυπηγικής ξυλείας, ώστε να γίνει κατανοητό σε όλους ο λόγος που χρησιμοποιείται διαφορετικό είδος ξύλου σε κάθε μέρος του σκάφους, καθώς και η συντήρηση που απαιτείται. Για την πληρέστερη γνώση και κατανόηση της ξυλοναυπηγικής τέχνης, θα χρειασθεί να αναλυθούν οι τύποι των παραδοσιακών σκαφών, ο σχεδιασμός, η κατασκευή και η συντήρηση αυτών. Θα γίνει καταγραφή των ξυλοναυπηγικών εργασιών και της υφιστάμενης κατάστασης τριών καρνάγιων στη Δυτική Ελλάδα.

Thesis
NonPeerReviewed

Πλοία
Ναυπηγεία
Κατασκευές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.