Επίλυση προβλημάτων αναζήτησης με το AutoCAD

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Επίλυση προβλημάτων αναζήτησης με το AutoCAD

Ατματζίδου, Σουμέλα

Ο στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιάσει την χρήση των αλγορίθμων αναζήτησης με στόχο την επίλυση σχεδιαστικών προβλημάτων. Το σχεδιαστικό πρόγραμμα που χρησιμοποιείται είναι το AutoCAD το οποίο είναι προγραμματιζόμενο και μας παρέχει δυνατότητες παραμετρικής σχεδίασης. Η παραμετρική σχεδίαση αναφέρεται στη δυνατότητα που έχουμε να περιγράφουμε την δομή ενός σχήματος χωρίς να προσδιορίζουμε επακριβώς τις συντεταγμένες του αλλά με χρήση μόνο κάποιων οδηγιών-κατευθύνσεων όσον αφορά τη μορφή του. Η συγκεκριμένη μορφή του σχήματος που θα προκύψει, υπολογίζεται από το σχεδιαστικό πρόγραμμα και θα πρέπει να υπακούει σε ένα σύνολο περιορισμών. Οι περιορισμοί αναφέρονται σε κατασκευαστικά, αισθητικά, λειτουργικά ή άλλης φύσεως χαρακτηριστικά που θα πρέπει να πληροί το τελικό σχέδιο το οποίο απεικονίζει κάποιο αντικείμενο. Στην εργασία αυτή, για την εύρεση των πιθανών λύσεων και την ικανοποίηση των περιορισμών χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι αναζήτησης. Οι αλγόριθμοι αναζήτησης αποτελούν μια μέθοδο εύρεσης λύσεων σε προβλήματα όπου πρέπει να γίνει αναζήτηση σε ένα χώρο πιθανών λύσεων για την εύρεση της καταλληλότερης με βάση κάποια κριτήρια. Τα προβλήματα αυτά μοντελοποιούνται έτσι ώστε η τρέχουσα κατάσταση τους να αναπαριστάται από ένα σύνολο παραμέτρων και στη συνέχεια αρχίζει μια επαναληπτική διαδικασία παραγωγής και δοκιμής πιθανών λύσεων. Η διαδικασία αυτή καθοδηγείται είτε με στόχο την πληρότητα κάλυψης ενός πλήθους πιθανών λύσεων είτε με χρήση κάποιων μηχανισμών που δύναται να μας κατευθύνουν προς την κατάλληλη λύση. Το πρόβλημα μέσω του οποίου επιδεικνύουμε την παραπάνω διαδικασία είναι το πρόβλημα εύρεσης των κατάλληλων σημείων τομής προκειμένου να διανοιχτούν οπές σε κάποιο εξάρτημα έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις αντοχής με βάση το υλικό το οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

Thesis
NonPeerReviewed

AutoCAD

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.