Σχεδιασμός προϊόντων με τη χρήση λογισμικού solidworks

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Σχεδιασμός προϊόντων με τη χρήση λογισμικού solidworks

Στέφου, Στέφανος

Το Solidworks είναι ένα παραμετρικό λογισμικό, με το οποίο είναι δυνατός ο σχεδιασμός αντικειμένων. Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζεται και περιγράφεται αναλυτικά η λειτουργία και η χρήση της κάθε εντολής με τη βοήθεια εικόνων. Αρχικά υπάρχει εισαγωγή και γνωριμία του χρήστη με το περιβάλλον εργασίας του Solidworks, τις βασικές εργασίες που μπορεί να εκτελέσει, τι είδους αρχεία μπορούν να δημιουργηθούν με το συγκεκριμένο λογισμικό και τον γενικό χαρακτήρα του λογισμικού. Στη συνέχεια παρουσιάζονται με λογική σειρά οι βασικές εντολές σχεδιασμού σε τρισδιάστατο περιβάλλον, που πρέπει κάποιος να γνωρίζει, ώστε να μπορέσει να σχεδιάσει αυτό που έχει στο μυαλό του. . Στο επόμενο κεφάλαιο ακολουθούν οι δευτερεύοντες εντολές σχεδιασμού. Αποκαλούνται δευτερεύοντες διότι δεν είναι απαραίτητη οι γνώση τους, παρά μόνο για σχεδιασμό αντικειμένων που παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό δυσκολίας κατά το σχεδιασμό. Τέλος παρουσιάζεται λεπτομερώς οι λειτουργία assembly. Η συγκεκριμένη λειτουργία επιτρέπει μέσω του συνδυασμού πολλών διαφορετικών αρχείων, να δημιουργήσουν μέσω της συναρμολόγησης ένα τελικό αντικείμενο.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.