Καινοτομίες στα έξυπνα τηλέφωνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Καινοτομίες στα έξυπνα τηλέφωνα

Κοβάτσης, Θωμάς

Στην παρούσα πτυχιακή θα γίνει αναφορά: 1) στην ανάπτυξη νέου προϊόντος μέσα από μελέτες και τεχνικές και τα εργαλεία που χρειάζονται για να αναπτυχθεί ένα νέο προϊόν. 2) Στα είδη της καινοτομίας και τα χαρακτηριστικά της. Επίσης θα αναφερθεί η βελτιωτική καινοτομία πάνω στην οποία έγινε αυτή η εργασία και διαφορές μεταξύ ριζικής και βελτιωτικής καινοτομίας. Και 3)στην καινοτομία στα smartphones περιγράφοντας τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν όσον αφορά τον σχεδιασμό και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των smartphones.

Thesis
NonPeerReviewed

Κινητή τηλεφωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.