Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Cluster - Καινοτομία

Χάρμπα, Βασιλική

Την τελευταία δεκαετία γίνονται προσπάθειες για μια οργανωμένη «βιομηχανική συγκέντρωση» από κάποιες εταιρίες που παράγουν προϊόντα που είναι απαραίτητα στο κοινωνικό σύνολο. Γι’ αυτό δημιουργούνται οι βιομηχανικές συστάδες – cluster – σκοπός αυτής της «φιλοσοφίας» είναι η συγκέντρωση όλων των πανομοιότυπων εταιριών για να μπορεί να υπάρξει σωστή προώθηση και ένας οργανωμένος συνασπισμός των εταιριών αυτών. Όπως αναφέρεται στην παρούσα πτυχιακή τα clusters αποτελούν, πλέον, σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας σε όλη την Ευρώπη. Τα cluster – συστάδες - σήμερα αναγνωρίζονται ως σημαντικό όργανο για την προαγωγή βιομηχανική εξέλιξη, καινοτομία, ανταγωνιστικότητα και αύξηση. Ακόμη, αναφέρεται πως η οικονομία οποιαδήποτε χώρας μπορεί να ενισχυθεί, αφού με τους συνασπισμούς που δημιουργούνται, αναπτύσσονται ισχυροί οικονομικοί συνεταιρισμοί. Μερικά από τα πλεονεκτήματα που δημιουργεί το cluster και αναφέρονται παρακάτω είναι ότι προωθεί την ανάπτυξη εσωτερικών οικονομιών κλίμακας, συντείνει στην εξέλιξη θέσεων εργασίας υψηλού βαθμού εξειδίκευσης κ.ά.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικότητα
Καινοτομία (επιχείρηση)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.