Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
E-commerce και e-banking

Λάππα, Μαρία

Οι τεχνολογίες των πληροφοριών επιφέρουν ταχείες μεταβολές όχι μόνο στο γενικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον αλλά και, ειδικότερα, στον τρόπο με τον οποίο διενεργούνται οι οικονομικές συναλλαγές. Τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκαν πολλά νέα και καινοτόμα προϊόντα που επηρέασαν καθοριστικά την εξέλιξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ως ηλεκτρονικό εμπόριο ορίζεται η χρήση τεχνολογίας για αλληλεπίδραση με συνεργάτες και πελάτες στα πλαίσια του διαδικτύου. Στην περίπτωση μίας τράπεζας αυτή η ολοκλήρωση καλείται e-banking. Με την ανάλυση αυτών των όρων θα ασχοληθεί αυτή η εργασία καθώς και με την διαχείριση κινδύνου των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό εμπόριο
Ηλεκτρονική τραπεζική
E-Commerce
Τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.