Εναλλακτικά μέσα χρηματοδότησης επενδύσεων: Leasing, Factoring

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Εναλλακτικά μέσα χρηματοδότησης επενδύσεων: Leasing, Factoring

Λούδα, Πηνελόπη-Μαρία

Οι θεσμοί που θα παρουσιαστούν παρακάτω είναι η χρηματοδοτική μίσθω-ση(Leasing) και η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων(Factoring). Οι νέες αυ-τές μορφές συμβάσεων της σύγχρονης οικονομίας παρουσιάζουν κάποια κοινά χα-ρακτηριστικά. Όλες αποτελούν μορφές που δοκιμάστηκαν πρώτα εμπειρικά στη πράξη για την επίτευξη οικονομικών στόχων. Όλες είναι δημιουργήματα του αγ-γλοαμερικανικού δικαίου κάνοντας την αρχική τους εμφάνιση στις ΗΠΑ και στη συ-νέχεια διαδόθηκαν στην Ευρώπη και στις υπόλοιπες Ηπείρους. Αποτελούν μαζικές συμβάσεις όπου ο οικονομικά ισχυρότερος διατυπώνει τους όρους της σύμβασης την οποία ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί να αποδεχτεί ή όχι. Ορισμένες όπως το Factoring, εκτελούνται και παρακολουθούνται με την βοήθεια της σύγχρονης τεχνο-λογίας. Τα περισσότερα από αυτά τα νέα προϊόντα όπως στο Leasing, Factoring, και το Forfaiting, δημιουργούν τριγωνικές συμβατικές σχέσεις όπου υπάρχει ένα τρί-τος ως ειδικός με σκοπό να διευκολύνει τα δύο μέρη που διαφορετικά θα ερχόντουσαν σε άμεση επαφή.

Thesis
NonPeerReviewed

Factoring
Leasing
Χρηματοδοτική μίσθωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.