Χρηματοδοτική μίσθωση(Leasing): η εξέλιξη του Leasing στην Ελλάδα

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Χρηματοδοτική μίσθωση(Leasing): η εξέλιξη του Leasing στην Ελλάδα

Σελήνη, Βασιλική

Η εργασία αυτή θα προσπαθήσει να εξετάσει τον ρόλο της χρηματοδοτικής μίσθωσης στην ανάπτυξη της σύγχρονης οικονομίας και τους τομείς στους οποίους βρίσκει εφαρμογή. Για να τα καταφέρει αυτά η μελέτη είναι συνοπτική, αλλά παράλληλα και περιεκτική, εξετάζει δηλαδή όλες τις πτυχές της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Δίδεται συνοπτικά η έννοια της χρηματοδοτικής μίσθωσης, η πορεία του κλάδου μέχρι και σήμερα και στην συνέχεια εξετάζονται τα περιθώρια για την επέκταση του θεσμού αυτού. Εξετάζεται πιο λεπτομερειακά η τεχνική της χρηματοδοτικής μίσθωσης. Επεξηγούνται δηλαδή οι διάφορες κατηγορίες της και αναλύονται οι οικονομικοί όροι της μισθώσεως. Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο αποτελεί το αντικείμενο του τρίτου κεφαλαίου. Περιλαμβάνονται στοιχεία για τις προϋποθέσεις κατάρτισης της σύμβασης, για τις σχέσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων, τη νομική θέση των μερών σε σχέση προς το πράγμα, τη διαδικασία για τη λήξη της σύμβασης και τέλος την συμβολή της νομολογίας στη διαμόρφωση του νέου θεσμού. Επίσης αναφέρεται στα κριτήρια για τη λήψη επενδυτικής απόφασης για την χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Περιλαμβάνει επίσης τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτής της μορφής χρηματοδότησης για τον λήπτη επενδυτή, για την εταιρία Leasing, για τον πωλητή του πράγματος καθώς και για την εθνική οικονομία. Εξετάζονται διάφορα λογιστικά θέματα που αφορούν τόσο την εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης όσο και τον μισθωτή. Ειδικότερα αναλύονται οι διαφορές μεταξύ της χρηματοοικονομικής και της λειτουργικής μεθόδου σχετικά με τη λογιστική απεικόνιση του μισθωμένου παγίου στοιχείου, την εμφάνιση των μισθωμάτων στο λογαριασμό αποτελεσμάτων καθώς επίσης και ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι αποσβέσεις των παγίων αυτών στοιχείων. Τέλος, εξετάζεται η οργάνωση και η λειτουργία της εταιρίας χρηματοδοτικής μισθώσεως.

Thesis
NonPeerReviewed

Leasing
Χρηματοδοτική μίσθωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)