Ευρωπαϊκή Ένωση: μια οικονομική ανάλυση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση: μια οικονομική ανάλυση

Παπαδημητρίου, Ελένη

Η εργασία αυτή αποτελεί μια προσπάθεια καταγραφής, ανάλυσης και κριτικής αξιολόγησης της πορείας για την Ένωση των κρατών της Ευρώπης σε μια οικογένεια, που σαν αποτέλεσμα είχε την δημιουργία της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Η εργασία επιχειρεί να δείξει την ιστορική διαδικασία για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση την πορεία, την εξέλιξη, την ανάπτυξη, τη διεύρυνση και την σημερινή προοπτική της ένωσης. Επιπλέον δείχνει την θέση της Ελλάδας στην ένωση καθώς και την ανάπτυξη της οικονομίας της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια.

Thesis
NonPeerReviewed

Ευρωπαϊκή οικονομία
Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.