Σύγκριση της πορείας δύο εταιριών συμμετοχών, εισηγμένων στο Χ.Α.Α. την χρονική περίοδο 2001-2006

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Σύγκριση της πορείας δύο εταιριών συμμετοχών, εισηγμένων στο Χ.Α.Α. την χρονική περίοδο 2001-2006

Κουτσαύτη, Μαριάνα
Αραπάκη, Μαριάνα

Στην εργασία γίνεται σύγκριση δύο εταιριών συμμετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α. Αναλυτικά οι εταιρείες Fourlis A.E. Συμμετοχών και Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών ανήκουν στην κατηγορία υψηλής κεφαλαιοποίησης. Μέσα από τη διαδικασία σύγκρισης και ανάλυσης συμπεραίνεται ότι τα Ελληνικά Χρηματιστήρια πρόκειται για εταιρεία με σωστότερη οργανωτική δομή από τον Fourlis. Συγκεκριμένα, ο όμιλος Fourlis A.E. τα πρώτα έτη, 2001-2003, σύμφωνα με τα στοιχεία των ισολογισμών, Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Μετοχών, φαίνεται να μην έχει αποκτήσει την κατάλληλη οργάνωση ώστε να μπορέσει να αποδώσει. Με αποτέλεσμα, τη μη ύπαρξη εσόδων για την κάλυψη οποιασδήποτε υποχρέωσης της. Στα έτη 2004-2006, διαφαίνεται μια σταθερά αυξανόμενη πορεία, γεγονός που δείχνει ότι ίσως άλλαξε η οργανωτική δομή της εταιρείας. Θετικό στοιχείο στην όλη πορεία της Fourlis, είναι η απότομη άνοδος της τιμής της μετοχής. Σε αντίθεση, ο όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., σύμφωνα με τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσεως, παρουσιάζει μεγάλα ποσοστά και ποσά, συμπεραίνοντας έτσι τη σωστή οργάνωση, την ορθή διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων και την εκμετάλλευση των Ιδίων Κεφαλαίων, με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων και την ύπαρξη κέρδους. Σημαντικό παράγοντα στην αύξηση των αποτελεσμάτων αποτελεί η άνοδος της τιμής της μετοχής από το 2003.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)