Σύγκριση της πορείας δύο εταιριών συμμετοχών, εισηγμένων στο Χ.Α.Α. την χρονική περίοδο 2001-2006

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Σύγκριση της πορείας δύο εταιριών συμμετοχών, εισηγμένων στο Χ.Α.Α. την χρονική περίοδο 2001-2006

Κουτσαύτη, Μαριάνα
Αραπάκη, Μαριάνα

Στην εργασία γίνεται σύγκριση δύο εταιριών συμμετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α. Αναλυτικά οι εταιρείες Fourlis A.E. Συμμετοχών και Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. Συμμετοχών ανήκουν στην κατηγορία υψηλής κεφαλαιοποίησης. Μέσα από τη διαδικασία σύγκρισης και ανάλυσης συμπεραίνεται ότι τα Ελληνικά Χρηματιστήρια πρόκειται για εταιρεία με σωστότερη οργανωτική δομή από τον Fourlis. Συγκεκριμένα, ο όμιλος Fourlis A.E. τα πρώτα έτη, 2001-2003, σύμφωνα με τα στοιχεία των ισολογισμών, Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Μετοχών, φαίνεται να μην έχει αποκτήσει την κατάλληλη οργάνωση ώστε να μπορέσει να αποδώσει. Με αποτέλεσμα, τη μη ύπαρξη εσόδων για την κάλυψη οποιασδήποτε υποχρέωσης της. Στα έτη 2004-2006, διαφαίνεται μια σταθερά αυξανόμενη πορεία, γεγονός που δείχνει ότι ίσως άλλαξε η οργανωτική δομή της εταιρείας. Θετικό στοιχείο στην όλη πορεία της Fourlis, είναι η απότομη άνοδος της τιμής της μετοχής. Σε αντίθεση, ο όμιλος Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., σύμφωνα με τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσεως, παρουσιάζει μεγάλα ποσοστά και ποσά, συμπεραίνοντας έτσι τη σωστή οργάνωση, την ορθή διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων και την εκμετάλλευση των Ιδίων Κεφαλαίων, με σκοπό την αύξηση των πωλήσεων και την ύπαρξη κέρδους. Σημαντικό παράγοντα στην αύξηση των αποτελεσμάτων αποτελεί η άνοδος της τιμής της μετοχής από το 2003.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.