Η σύγκριση της πορείας δύο ασφαλιστικών εταιρειών εισηγμένων στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών για τη χρονική περίοδο 2001-2006

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η σύγκριση της πορείας δύο ασφαλιστικών εταιρειών εισηγμένων στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών για τη χρονική περίοδο 2001-2006

Μπενέτου, Μαρία-Χριστίνα

Στην εργασία θα αξιολογήσουμε την χρηματοοικονομική κατάσταση δυο εισηγμένων ασφαλιστικών εταιριών, στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών-της Ασπίς Πρόνοιας, και της Αγροτικής Ασφαλιστικής για τις χρήσεις 2001-2005. Για να το επιτύχουμε αυτό θα κάνουμε ανάλυση των αριθμοδεικτών η χρήση των οποίων αποτελεί μια ουσιαστική μέθοδο χρηματοοικονομικής ανάλυσης της κατάστασης μιας εταιρίας. Από τα αποτελέσματα των αριθμοδεικτών που θα προκύψουν, θα ενημερωθούμε εάν υπήρξε ικανοποιητική η πορεία των εν λόγω εταιρειών σε σχέση με την αντίστοιχη πορεία του ασφαλιστικού κλάδου.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια
Ασφαλιστικές εταιρείες
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.