Τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης στο νέο διοικητικό και επιχειρησιακό περιβάλλον = Management Information System in New Administrative and Operational Environment

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης στο νέο διοικητικό και επιχειρησιακό περιβάλλον = Management Information System in New Administrative and Operational Environment

Βλάχος, Θεόδωρος

Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια συνολική θεώρηση των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης στο νέο περιβάλλον της οικονομίας καθώς και της τεχνολογίας. Πραγματοποιείται μια γενική εισαγωγή στην έννοια των συστημάτων. Δίνονται ορισμοί των πληροφοριακών συστημάτων καθώς και οι σκοποί του. Επίσης αναφέρεται η σημασία της πληροφορίας καθώς και τα προτερήματα που δημιουργεί στον οργανισμό. Αναφέρεται στα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, επεξηγεί πως δημιουργείται η χρήσιμη πληροφορία μέσω συστημάτων μέσα στην επιχείρηση. Στη συνέχεια εξετάζει τη διεπιστημονική φύση των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης και αφού γίνεται μια ιστορική αναφορά για τη εξέλιξή τους καταλήγει στις μεθόδους και στρατηγικές ανάπτυξης τους. Γίνεται μια γενική θεώρηση και κατάταξη των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. Τα παρουσιάζει μέσα στην οργανωτική δομή της επιχείρησης και ασχολείται με τη σχέση του χρήστη με το σύστημα. Τέλος αναφέρονται τα υποσυστήματα των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης καθώς και φυσική δομή τους. Μετά αναφέρεται στον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των πληροφοριακών πόρων και το σχεδιασμό στρατηγικής και δομής των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. Επίσης αναφέρονται τα οφέλη από το σχεδιασμό πληροφοριακών πόρων. Έπειτα πραγματοποιείται μια γενική εισαγωγή στα ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων ERP, αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους μια επιχείρηση επιλέγει σύστημα ERP καθώς και τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα εγκατάστασης λογισμικού ERP. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι συνιστώσες των ολοκληρωμένων πακέτων λογισμικού ERP και στο τέλος παρουσιάζονται οι κρίσιμοι παράγοντες για την επιτυχία κατά την υλοποίηση συστημάτων ERP. Τέλος αναφέρεται στο ηλεκτρονικό εμπόριο και το ηλεκτρονικό επιχειρείν, δύο έννοιες που αναλύονται σύντομα πετυχαίνοντας τη κατανόηση της εξέλιξης των συστημάτων μέσω της τεχνολογίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικό επιχειρείν
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.