Καταγραφή της πορείας ενός τραπεζικού οργανισμού εισηγμένου στο Χ.Α.Α. για την χρονική περίοδο 1998-2005

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Καταγραφή της πορείας ενός τραπεζικού οργανισμού εισηγμένου στο Χ.Α.Α. για την χρονική περίοδο 1998-2005

Κομπολίτης, Ανδρέας
Ιωάννου, Χριστίνα

Στην εργασία αυτή ασχοληθήκαμε με την καταγραφή της πορείας ενός τραπεζικού οργανισμού εισηγμένου στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και πιο συγκεκριμένα της Εμπορικής Τράπεζας μέσα σε πέντε χρόνια θέλοντας να δείξουμε μια ξεκάθαρη εικόνα αυτής. Έτσι η εργασία αυτή περιλαμβάνει μια σειρά θεμάτων που ενδιαφέρουν κάθε αναγνώστη που ασχολείται με την καταγραφή τραπεζικών οργανισμών. Αρχικά ο αναγνώστης μεταφέρεται σε μια ιστορική αναδρομή η οποία παρουσιάζει την τράπεζα από την εποχή της ίδρυσης της έως και σήμερα. Στην συνεχεία εξοικειώνεται με τις βασικές έννοιες του χρηματιστηρίου και χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ενώ εξειδικεύεται, έπειτα, στην πορεία του χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και στα χρηματιστήρια της Ευρώπης και της Αμερικής. Έπειτα γίνεται εκτενής αναφορά στον Όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας, αναλύοντας με συνέπεια τα στοιχεία που τον συνθέτουν. Μελετάται η ίδρυση και δραστηριότητα, οι στόχοι, το όραμα, το ανθρώπινο δυναμικό καθώς επίσης και οι συμμετοχές της Εμπορικής Τράπεζας σε εταιρείες του ομίλου της. Μετά ασχολείται με την Εμπορική Leasing. Δίνεται, εν συνεχεία, βάρος στην ίδρυση και δραστηριότητά της ενώ παράλληλα δίνεται βάρος στους παράγοντες που προσδιορίζουν την αποστολή και το όραμα της. Η εργασία συνεχίζεται με τα αμοιβαία κεφάλαια και επενδύσεων όπου καταγράφεται η εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ερμής. Στη συνέχεια αναλύονται τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται η συγκεκριμένη εταιρεία καθώς επίσης παρουσιάζονται η στρατηγική και οι στόχοι της. Μετά, ξεδιπλώνεται και η μετοχική σύνθεση της Εμπορικής Τράπεζας όπως επίσης και η διαγραμματική πορεία των τιμών κλεισίματος και των όγκων συναλλαγών και του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.Α. Η εργασία λαμβάνει τέλος με τις οικονομικές αναλύσεις της Εμπορικής Τράπεζας για τα έτη 1999-2005. Με σαφήνεια και συνέπεια αναλύονται τα μεγέθη ισολογισμού ανά έτος, η πορεία και η εξέλιξη της μετοχής καθώς και αναλυτικά όλα τα χρηματοοικονομικά μεγέθη της Τράπεζας.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.