Οι συνεταιριστικές τράπεζες στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Οι συνεταιριστικές τράπεζες στην Ελλάδα

Παππά, Σταματία

Στην εργασία γίνεται αναφορά στο Τραπεζικό περιβάλλον στο οποίο αναλύεται η πορεία της Ελληνικής Οικονομίας και το οικονομικό της περιβάλλον. Γίνεται αναφορά στη διάρθρωση του Ελληνικού Τραπεζικού συστήματος και τέλος αναλύονται οι τραπεζικές καταθέσεις , τα τραπεζικά δάνεια και τα επιτόκια αυτών. Μετά αποτελείται από την Συνεταιριστική Πίστη και το Νομοθετικό Πλαίσιο. Εδώ καταγράφεται το νομικό και θεσμικό πλαίσιο των Συνεταιριστικών Τραπεζών, οι λόγοι ίδρυσης τους, η διάρθρωσή τους, η λειτουργία τους καθώς επίσης και μερικές Διοικητικές Πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι πράξεις είναι σχετικές με τον καθορισμό των κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων, με την εποπτεία των πιστωτικών συνεταιρισμών και με την αύξηση ορίων αρχικού και ιδίων κεφαλαίων. Εξετάζονται οι Συνεταιριστικές Τράπεζες και η ανάπτυξη αυτών. Γίνεται ανάλυση των οικονομικών τους στοιχείων, ως σύνολο, σε διάρκεια 5 ετών (2000 – 2005). Παρατίθεται συγκεντρωτικός πίνακας οικονομικών στοιχείων των Συνεταιριστικών Τραπεζών με βάση στοιχεία Ισολογισμού 30/06/2007. Τέλος η Πανελλήνια Τράπεζα στην οποία αναφέρονται στοιχεία που αφορούν την ίδρυση της, αναλύονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη της και γίνεται λόγος για τη συνεργασία της με την DZ BANK.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζική, Συνεταιριστικές - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.