Οι συνεταιριστικές τράπεζες στην Ελλάδα

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Οι συνεταιριστικές τράπεζες στην Ελλάδα

Παππά, Σταματία

Στην εργασία γίνεται αναφορά στο Τραπεζικό περιβάλλον στο οποίο αναλύεται η πορεία της Ελληνικής Οικονομίας και το οικονομικό της περιβάλλον. Γίνεται αναφορά στη διάρθρωση του Ελληνικού Τραπεζικού συστήματος και τέλος αναλύονται οι τραπεζικές καταθέσεις , τα τραπεζικά δάνεια και τα επιτόκια αυτών. Μετά αποτελείται από την Συνεταιριστική Πίστη και το Νομοθετικό Πλαίσιο. Εδώ καταγράφεται το νομικό και θεσμικό πλαίσιο των Συνεταιριστικών Τραπεζών, οι λόγοι ίδρυσης τους, η διάρθρωσή τους, η λειτουργία τους καθώς επίσης και μερικές Διοικητικές Πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι πράξεις είναι σχετικές με τον καθορισμό των κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων, με την εποπτεία των πιστωτικών συνεταιρισμών και με την αύξηση ορίων αρχικού και ιδίων κεφαλαίων. Εξετάζονται οι Συνεταιριστικές Τράπεζες και η ανάπτυξη αυτών. Γίνεται ανάλυση των οικονομικών τους στοιχείων, ως σύνολο, σε διάρκεια 5 ετών (2000 – 2005). Παρατίθεται συγκεντρωτικός πίνακας οικονομικών στοιχείων των Συνεταιριστικών Τραπεζών με βάση στοιχεία Ισολογισμού 30/06/2007. Τέλος η Πανελλήνια Τράπεζα στην οποία αναφέρονται στοιχεία που αφορούν την ίδρυση της, αναλύονται τα βασικά οικονομικά μεγέθη της και γίνεται λόγος για τη συνεργασία της με την DZ BANK.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζική, Συνεταιριστικές - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)