Στρατηγική ανάπτυξη της "TEXACO ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε."

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Στρατηγική ανάπτυξη της "TEXACO ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε."

Μυλωνίδη, Αλεξάνδρα
Μαξίμογλου, Άννα

Αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας είναι η μελέτη της εγχώριας αγοράς λιπαντικών οχημάτων και η χάραξη Στρατηγικής Ανάπτυξης της TEXACO ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε για το έτος 2006. Επειδή το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων της εταιρίας TEXACO προέρχεται από τις πωλήσεις των λιπαντικών οχημάτων επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της παρούσα εργασίας στον τομέα αυτό. Πρώτα θα πρέπει να γίνει διερεύνηση του κλάδου τον λιπαντικών για την κατανόηση του επειδή, είναι ένας κλάδος που αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα και η αγορά είναι κορεσμένη. Υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός με την ύπαρξη γιγαντιαίων πολυεθνικών επιχειρήσεων γεγονός που κάνει δύσκολη την ανάπτυξη μιας εταιρίας του κλάδου στην αγορά όπως είναι η TEXACO. Γι’ αυτό είναι αναγκαίος ο σωστός προγραμματισμός, η οργάνωση και ο σχεδιασμός ενός πλάνου marketing για την επίτευξη των στόχων της TEXACO και την επιτυχής ανάπτυξης της.

Thesis
NonPeerReviewed

Αναπτυξιακός προγραμματισμός
Χρηματοοικονομική ανάλυση
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.