Η διείσδυση και ο ανταγωνισμός των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η διείσδυση και ο ανταγωνισμός των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα

Παπαγεωργίου, Ελένη

Η πλήρης απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών σε όλους τους τομείς, οδήγησε τις επιχειρήσεις πια να μάχονται για να επιβιώσουν στο παγκοσμιοποιημένο διεθνές επιχειρηματικό σκηνικό. Τα κράτη καλούνται να εισέλθουν στον αγώνα της ανταγωνιστικότητας, με στόχο την ανάπτυξη αυτών αλλά και των εγχώριων επιχειρήσεων. Κέντρο αυτών των εξελίξεων είναι σίγουρα οι νέες τεχνολογίες, με την πληροφορική να αυξάνει κατακόρυφα την αποτελεσματικότητα ενός κρατικού μηχανισμού και τις τηλεπικοινωνίες να είναι όσο ποτέ ικανές να απλώσουν τις νέες αυτές δυνατότητες σε πολλές γεωγραφικές αγορές και επιχειρηματικές δομές. Ο ρυθμός ανάπτυξης του κλάδου της κινητής τηλεφωνίας έπειτα από μία ραγδαία ανάπτυξη που παρατηρήθηκε την δεκαετία του ΄90 δείχνει να σταθεροποιείται. Καθώς λοιπόν το ποσοστό του μεριδίου αγοράς για κάθε εταιρία τείνει προς την σταθεροποίηση, ο ανταγωνισμός έγκειται πλέον στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κρίνεται επομένως ωφέλιμη η ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα δώσουν ώθηση στον προσδιορισμό και την εφαρμογή των προτύπων και των μεθόδων υπολογισμού της ικανοποίησης των πελατών σε σχέση με τις συγκεκριμένες ανάγκες των επιμέρους εταιριών. Η παρούσα ερευνητική δραστηριότητα ευελπιστεί να παρέχει γενικές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά την ικανοποίηση των ανωτέρω στόχων. Η σύνταξη της αποτέλεσε μία δημιουργική όσο και ενδιαφέρουσα ενασχόληση, καθώς οι προκύπτουσες ανάγκες και διεργασίες εξελίσσονταν δυναμικά. Η εκπόνηση της αποτέλεσε μία πρωτότυπη εμπειρία η οποία φιλοδοξεί να συμβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο είτε στην περαιτέρω ερευνητική δραστηριότητα, είτε στην άμεση χρήση και προσαρμογή των ενδιαφερομένων.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας
Τηλεπικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.