Σχεδιασμός εικονογραφημένων παραμυθιών με τη βοήθεια ελεύθερου λογισμικού (gimp.org)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Σχεδιασμός εικονογραφημένων παραμυθιών με τη βοήθεια ελεύθερου λογισμικού (gimp.org)

Κροντηρά, Ειρήνη-Σελάνα

Ο κύριος στόχος είναι αφενός η παρουσίαση του προγράμματος GIMP.org, αλλά και η παρουσίαση εικονογραφημένων ιστοριών με θέμα την ελληνική μυθολογία και μάλιστα ιστορίες οι οποίες δεν είναι ιδιαίτερα γνωστές στο ευρύ κοινό. Στην συνέχεια μετά από μια ιστορική αναδρομή αλλά και περαιτέρω ανάλυση γύρω από το πρόγραμμα GIMP.org, αναλύεται σε πρώτο στάδιο η μυθολογία ως γενικό φαινόμενο και καταλήγουμε στην ελληνική μυθολογία. Παρατίθενται σχόλια και παραπομπές ως προς τον τρόπο διάδοσής της μέσα από συγγραφείς που κάνανε διατριβές πάνω στην ελληνική μυθολογία, αλλά και μέσα από παραμύθια και ταινίες. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά των τριών επιλεγμένων ιστοριών που μέσα από μια διαδικασία έρευνας επιλέχθηκαν για την πραγματοποίηση τους. Πιο συγκεκριμένα η ανάλυσή τους και η κατάληξη τους ως εικονογραφημένες ιστορίες. Εκεί παρατίθενται και λεπτομέρειες ως προς τον τρόπο επεξεργασίας τους μέσα από το λογισμικό GIMP

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.