Μελέτη και εφαρμογή της οδηγίας 2006/42/ΕΚ σχετικά με τις μηχανές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Μελέτη και εφαρμογή της οδηγίας 2006/42/ΕΚ σχετικά με τις μηχανές

Βασιλείου, Γεώργιος

Σκοπός της πτυχιακής είναι η παρουσίαση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ που αποτελεί τη νεότερη τροποποίηση των οδηγιών που αφορούν τις μηχανές. Έγινε προσπάθεια να παρουσιαστούν με απλό και κατανοητό τρόπο τα βασικά σημεία της οδηγίας καθώς και ένα μεγάλο πλήθος παραπομπών αυτής. Αυτό έγινε με σκοπό η παρούσα πτυχιακή να μπορεί να αποτελέσει μια βάση για τον μηχανικό, τον φοιτητή ή οποιοδήποτε άλλο αφορά ο οποίος θέλει να μελετήσει την διαδικασία πιστοποίησης ενός προϊόντος που ανήκει στην κατηγορία μηχανές ώστε αυτό να λάβει την πιστοποίηση CE.

Thesis
NonPeerReviewed

Τυποποίηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.