Γεωγραφική διασπορά των τραπεζών στην Αττική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Γεωγραφική διασπορά των τραπεζών στην Αττική

Δρακοπούλου, Πολυξένη

Η εργασία εξετάζει την γεωγραφική διασπορά των ελληνικών αλλά και ξένων καταστημάτων των τραπεζών που υπάρχουν στον νομό Αττικής , με ιδιαίτερη έμφαση στην πρωτεύουσα του νομού και στους μεγαλύτερους δήμους της. Σ’ αυτή την εργασία θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε και να αποδώσουμε τη σημασία και τη δυναμικότητα των ελληνικών και ξένων τραπεζών στο νομό Αττικής συναρτήσει της γεωγραφικής θέσης και του συνόλου των καταστημάτων της κάθε τράπεζας ξεχωριστά. O τρόπος εξέτασης παραμένει ίδιος για όλες τις τράπεζες. Αρχικά, εντοπίζουμε τις περιοχές όπου εδρεύουν τα διάφορα υποκαταστήματα σε σχέση με το πληθυσμό της περιοχής και το μέγεθος των υποκαταστημάτων. Παραθέτουμε ένα διάγραμμα της διασποράς των υποκαταστημάτων της κάθε τράπεζας(σε ποιες περιοχές υπάρχουν περισσότερα και σε ποιες λιγότερα) και προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τους λόγους που συνετέλεσαν στη συγκεκριμένη επιλογή περιοχής για τη λειτουργία κάθε τράπεζας. Στο νομό Αττικής λειτουργούν συνολικά 1237 τραπεζικά καταστήματα. Παρατηρείται ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωση των καταστημάτων εντοπίζεται στο κέντρο της Αθήνας. Παρουσιάζεται το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, δηλαδή όλες οι τράπεζες που λειτουργούν αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής(ξένες και ελληνικές) και στη συνέχεια η κατανομή των καταστημάτων κάθε τράπεζας χωριστά στο Νομό Αττικής.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.