Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Offshore εταιρείες

Μαραγκός, Στέφανος

Στην εργασία αυτή εξετάζεται η υπεράκτια (offshore) εταιρεία. Τι είναι η υπεράκτια (Offshore) εταιρεία, πώς δραστηριοποιείται, ποια είναι τα οφέλη που προσφέρει, ποιες δυνατότητες παρέχει, καθώς και ποία είναι η επίδραση των Υπεράκτιων εταιρειών στην Παγκόσμια οικονομία. Η παρακολούθηση των Offshore εταιρειών για τις δυνατότητες που παρέχουν καθώς και τις επιδράσεις στην οικονομία, είναι πραγματικά εντυπωσιακές. Ο όρος των Offshore εταιρειών χρησιμοποιείται για την περιγραφή μιας εταιρίας, η οποία έχει την έδρα σε μία χώρα, χωρίς κατά κανόνα οι μέτοχοί της ή το αντικείμενο της δραστηριότητάς της να σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χώρα αυτή. Η έλλειψη εναρμόνισης των διακρατικών φορολογικών συστημάτων, ώστε να μην επιβαρύνονται οι επιχειρήσεις στις διεθνείς δραστηριότητές τους με αυξημένους φόρους, υποκαταστάθηκε με το θεσμό των υπεράκτιων (offshore) εταιρειών. Χρησιμοποιήθηκαν, δηλαδή, μικρές κατά το πλείστον χώρες στις οποίες λειτουργεί ιδιαίτερα χαμηλή φορολογία για τις ξένες εταιρείες, παρέχοντας ταυτόχρονα πλήρη εχεμύθεια. Σε παγκόσμια κλίμακα τα κέντρα υπεράκτιων εταιρειών υπερβαίνουν τα 80 και μέσα από τις εταιρείες αυτές διακινείται περίπου το μισό του παγκόσμιου «τζίρου». Συγκεκριμένα η Κύπρος συγκαταλέγεται στις χώρες εκείνες που ελκύουν τις offshore εταιρείες. Η γεωγραφική της θέση σε συνδυασμό με τα φορολογικά κίνητρα που παρέχει και το μεγάλο αριθμό συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας, που έχει υπογράψει με άλλες χώρες, την κατέστησαν ένα αξιόλογο διεθνές εμπορικό και οικονομικό κέντρο.Η Κυπριακή κυβέρνηση, στην προσπάθειά της να προσελκύσει ξένες επενδύσεις, το 1975 εισήγαγε μια σειρά από φορολογικά κίνητρα που αποδείχθηκε ως ένα επιτυχές βήμα προς την ανάπτυξη της σε ένα Διεθνές οικονομικό κέντρο. Στα κίνητρα συμπεριλαμβάνονται: μειωμένος φόρος για τις offshore εταιρείες όσο και για τα υποκαταστήματα offshore εταιρειών, απαλλαγή από το φόρο κεφαλαιακών κερδών για περιουσία που βρίσκεται στο εξωτερικό υπό ορισμένες προϋποθέσεις, απαλλαγή από το φόρο περιουσίας για μετοχές στη ναυτιλία και τις offshore εταιρείες. Σήμερα με τις αλλαγές νομοθεσία και την κατάργηση των Offshore εταιρείες, η Κύπρος είναι η χώρα με το χαμηλότερο εταιρικό φορολογικό συντελεστή στην Ενωμένη Ευρώπη (10%) και συγκαταλέγεται στους πλέον φημισμένους φορολογικούς προορισμούς.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.