Οι οικονομικές επιπτώσεις της λειτουργίας της ΔΕΗ στην τοπική οικονομία, κοινωνία της περιοχής Αλιβερίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Οι οικονομικές επιπτώσεις της λειτουργίας της ΔΕΗ στην τοπική οικονομία, κοινωνία της περιοχής Αλιβερίου

Μαυρουδή, Ελένη

Η συγκεκριμένη εργασία εξετάζει τις οικονομικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη λειτουργία της ΔΕΗ στην τοπική οικονομία και κοινωνία του Αλιβερίου και του δήμου Ταμυνέων. Επιπτώσεις που μπορεί να είναι είτε θετικές, είτε αρνητικές και που μπορούν να επηρεάσουν την εικόνα και τη φήμη της επιχείρησης ανάλογα. Αναλύει την υπάρχουσα κατάσταση στην ελληνική αγορά ενέργειας ηλεκτρισμού, τους τρόπους που μπορεί να ανανεώνει την εικόνα της, την οικονομική επιρροή που έχει στην τοπική οικονομία είτε άμεσα είτε έμμεσα, τις προοπτικές για το μέλλον. Εξετάζει τους φορείς που την αποτελούν σε τοπικό επίπεδο και τι συνεισφέρουν μεμονωμένα στην οικονομία του τόπου. Τονίζεται η σημαντικότητα της λειτουργίας της, η συνεισφορά της στην οικονομία της περιοχής αλλά και την κοινωνία. Ταυτόχρονα επισημαίνεται η υπευθυνότητα της απέναντι στο περιβάλλον καθώς και η κοινωνική της παρουσία και προτείνει λύσεις με σκοπό τη βελτίωση της θέσης της, της εικόνας της, αλλά πολύ περισσότερο των ωφελειών που απορρέουν από τη λειτουργία της.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.