Οι συνεταιριστικές τράπεζες στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Οι συνεταιριστικές τράπεζες στην Ελλάδα

Ιεροδιάκονου, Μαρία

Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες ξεκίνησαν την λειτουργία τους ως αστικοί συνεταιρισμοί και κυρίως ως πιστωτικοί συνεταιρισμοί έχοντας σαν πρότυπο τις Συνεταιριστικές Τράπεζες που λειτουργούσαν στην Ευρώπη. Οι Συνεταιριστικές τράπεζες στην Ευρώπη συγκαταλέγονται μεταξύ των σημαντικότερων φορέων του οικονομικού συστήματος στον τραπεζικό τομέα. Δίνοντας προτεραιότητα στην παροχή υπηρεσιών στους οικονομικούς φορείς, έχουν ισχυρή συμβολή στην ανάπτυξη της Ευρώπης, την ανταγωνιστικότητα και τις πολιτικές απασχόλησης. Έχουν ενεργοποιήσει ένα καινοτόμο και ιδιαίτερα επιτυχές εταιρικό πρότυπο, η ύπαρξη του οποίου παρέχει απεριόριστη υποστήριξη στις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές (οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά). Η πιο παλαιά Συνεταιριστική Τράπεζα στην Ελλάδα είναι η Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας που ξεκίνησε την δραστηριότητά της ως Πιστωτικός Συνεταιρισμός Τεχνοεργατών Λαμίας με έτος ιδρύσεως το 1900. Έκτοτε και ιδιαίτερα με την εξέλιξη της νομοθεσίας και με την ψήφιση του Ν. 1667/1986 με τον οποίο θεσπίστηκαν διατάξεις που αφορούν γενικότερα τους αστικούς συνεταιρισμούς, δημιουργήθηκαν οι βάσεις και τα πλαίσια ιδρύσεων Πιστωτικών Συνεταιρισμών. Οι συνεταιριστικές τράπεζες συμβάλλουν τα μέγιστα στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης με την ανακύκλωση των καταθέσεων στην τοπική αγορά, διευκολύνουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και παράλληλα καλλιεργούν στα μέλη της τοπικής κοινωνίας την βασική αρχή «η ισχύς εν τη ενώσει». Γι’ αυτό και η παρουσία τους στην κοινωνικό-οικονομική ζωή των τοπικών αγορών, κρίνεται απαραίτητη.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζική, Συνεταιριστικές - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.