Διεθνοποίηση ελληνικών τραπεζών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Διεθνοποίηση ελληνικών τραπεζών

Κυρίτση, Χριστίνα

Παρακάτω εξετάζεται το θέμα της διεθνοποίησης των ελληνικών τραπεζών. Ο λόγος εξέτασης του συγκεκριμένου θέματος είναι σημαντικός κατά τη γνώμη μου, γιατί η πορεία της Ελλάδας στο εξωτερικό με αυτή τη μορφή μιας χώρας τόσο μικρής είναι ουσιαστική. Η παρουσία των ελληνικήν τραπεζών στο εξωτερικό δημιουργεί προϋποθέσεις για να δραστηριοποιηθεί η ελληνική αγορά πέρα από τα σύνορα της. Αναφέρονται και εξετάζονται οι τρόποι και οι λόγοι διεθνοποίησης που ώθησαν τις τράπεζες να δραστηριοποιηθούν στο εξωτερικό καθώς και παρουσία της Ελλάδας στο εξωτερικό πριν από το 1990 και μετά το 1990 ως σήμερα. Ακόμα εξετάζεται το εμπόριο της Ελλάδας στο εξωτερικό ως λόγος διεθνοποίησης των ελληνικών τραπεζών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Διεθνής αγορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.