Οι γενικές συνελεύσεις ως όργανα διοίκησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Οι γενικές συνελεύσεις ως όργανα διοίκησης

Περικλοπούλου, Θεοδώρα
Καζαντζίδου, Νεραντζούλα

Η εργασία αυτή σκοπεύει στο να ερευνήσει σε ποιο βάθος η οργανωτική δομή και το στυλ διοίκησης μέσω Συμβουλίου Μετόχων επιδρούν στην αποτελεσματικότητα ενός οργανισμού. Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι δημιουργούνται και ανεξάρτητες μεταβλητές όπως η οργανωτική δομή, το στυλ διοίκησης, η άσκηση εξουσίας και εξαρτημένη μεταβλητή η αποτελεσματικότητα όπως την αντιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα αναφερθούμε σε ορισμένες θεωρίες γύρω από την οργανωτική δομή, την διοίκηση και την μεταβίβαση εντολών, και τέλος την έννοια της εξουσίας συναρτήσει του συμβουλίου των μετόχων. Σκοπός μας είναι να εντοπίσουμε την τωρινή μορφή των οργανισμών και συγκεκριμένα να εντοπίσουμε την οργανωτική μορφή, (τον τρόπο που μεταβιβάζονται οι εντολές), τον τρόπο διοίκησης αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ορίζεται στην εποχή μας η έννοια της εξουσίας μέσα σε έναν οργανισμό, τι είναι εξουσία αλλά και πώς επηρεάζει αυτή την οργανωτική δομή των οργανισμών αλλά και τη διαβίβαση των εντολών.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοικητική μέριμνα
Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.