Η αποτελεσματικότητα αποδοτικότητας των γενικών συνελεύσεων ως όργανα διοίκησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η αποτελεσματικότητα αποδοτικότητας των γενικών συνελεύσεων ως όργανα διοίκησης

Σαούλου, Μαρία-Αναστασία

Σε αυτή την εργασία επιχειρείτε να εξεταστούν οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης, και ιδιαίτερα κατά πόσο και αν τελικά τις αποφάσεις σε μια εταιρεία τις παίρνει η γενική συνέλευση, η αν απλός είναι το όργανο που επικυρώνει τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει για αρχή να γίνει μια γνωριμία με τις γενικές συνελεύσεις, το οποίο γίνεται στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας, πρέπει να δούμε λίγο καλύτερα το πώς λειτουργούν, τον τρόπο που παίρνουν τις αποφάσεις τους, ποιες είναι οι αρμοδιότητες τους, ποια τα είδη γενικών συνελεύσεων, ποιος ο τρόπος σύγκλισης και συγκρότησης τους, πότε και γιατί χαρακτηρίζονται ελαττωματικές. Στην συνέχεια μέσα από μια πλούσια αρθρογραφία βλέπουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται κατά την σύγκληση των γενικών συνελεύσεων, όπως το πιο σημαντικό που είναι τα εμπόδια στην συμμετοχή των μετόχων στην εταιρική διακυβέρνηση. Τον αντίκτυπο που έχουν στην κοινωνία τα προβλήματα αυτά, προσπαθώντας παράλληλα να δοθούν κάποιες δυνατές λύσεις που θα προάγουν το συμφέρον και των εταιρειών αλλά και των μετόχων. Τέλος παρουσιάζοντας στο τρίτο μέρος της εργασίας το εταιρικό προφίλ έξι μεγάλων επιχειρήσεων προσπαθούμε να εντοπίσουμε τα προβλήματα που προαναφέραμε και τον αντίκτυπο που έχουν τα προβλήματα αυτά στις ίδιες τις επιχειρήσεις αλλά και στην κοινωνία γενικότερα.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρική διακυβέρνηση
Διοικητική μέριμνα
Οργάνωση και διοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.