Η σύνθεση του παθητικού στις εισηγμένες επιχειρήσεις (FTSE 20-40-80) και οι επιδράσεις στην διοίκηση

RDF 

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2006 (EN)
Η σύνθεση του παθητικού στις εισηγμένες επιχειρήσεις (FTSE 20-40-80) και οι επιδράσεις στην διοίκηση

Κουτσοθεοδώρου, Μαρία

Κύριος σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει τη σύνθεση του Παθητικού και την επίδραση που έχει στις αποφάσεις της διοίκησης. Για το σκοπό αυτό επιλέχτηκαν πέντε εταιρίες που είναι οι εξής : TITAN A.E., FHL. Κυριακίδης ΑΒΕΕ, ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Ε. , ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε. , και ΑΓΕΤ Ηρακλής και ανήκουν στον κλάδο των κατασκευών. Προκειμένου να επεξεργαστούμε τις οικονομικές καταστάσεις των παραπάνω εταιριών και να αποφανθούμε για τη σύνθεση του Παθητικού, χρειάστηκε να γίνει ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων των εταιριών. Στην ανάλυση αυτή χρησιμοποιήθηκαν τρεις μέθοδοι, η κάθετη ανάλυση, η οριζόντια με σταθερή περίοδο αλλά και από έτος σε έτος και ακολούθησε η ανάλυση με αριθμοδείκτες.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες - Διοίκηση και οργάνωση
Αριθμοδείκτες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)