Η σύνθεση του παθητικού στις εισηγμένες επιχειρήσεις (FTSE 20-40-80) και οι επιδράσεις στην διοίκηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η σύνθεση του παθητικού στις εισηγμένες επιχειρήσεις (FTSE 20-40-80) και οι επιδράσεις στην διοίκηση

Κουτσοθεοδώρου, Μαρία

Κύριος σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει τη σύνθεση του Παθητικού και την επίδραση που έχει στις αποφάσεις της διοίκησης. Για το σκοπό αυτό επιλέχτηκαν πέντε εταιρίες που είναι οι εξής : TITAN A.E., FHL. Κυριακίδης ΑΒΕΕ, ΒΕΤΑΝΕΤ Α.Ε. , ΙΚΤΙΝΟΣ Α.Ε. , και ΑΓΕΤ Ηρακλής και ανήκουν στον κλάδο των κατασκευών. Προκειμένου να επεξεργαστούμε τις οικονομικές καταστάσεις των παραπάνω εταιριών και να αποφανθούμε για τη σύνθεση του Παθητικού, χρειάστηκε να γίνει ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων των εταιριών. Στην ανάλυση αυτή χρησιμοποιήθηκαν τρεις μέθοδοι, η κάθετη ανάλυση, η οριζόντια με σταθερή περίοδο αλλά και από έτος σε έτος και ακολούθησε η ανάλυση με αριθμοδείκτες.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες - Διοίκηση και οργάνωση
Αριθμοδείκτες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.