Η καταγραφή της πορείας ενός αμοιβαίου κεφαλαίου: από τη σύστασή του μέχρι την διαπραγμάτευσή του

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η καταγραφή της πορείας ενός αμοιβαίου κεφαλαίου: από τη σύστασή του μέχρι την διαπραγμάτευσή του

Μπαρμπάτης, Δημήτριος
Μαρνελάκης, Αντώνιος

Στην πτυχιακή αυτή δεν έχουμε στόχο μόνο την καταγραφή της πορείας ενός αμοιβαίου κεφαλαίου όπως είναι και ο τίτλος της. Ξεκινάμε λοιπόν και κάνουμε μια γενική αναφορά σε βασικές έννοιες μακροοικονομίας, οι οποίες είναι απαραίτητες και πρέπει όλοι λίγο πολύ να τις γνωρίζουμε, έστω και επιγραμματικά. Στη συνέχεια κάνουμε μια αναφορά στις μορφές επενδύσεων: όπως είναι η αγορά χρήματος και κεφαλαίων, κινητές αξίες, επενδυτικά προϊόντα στην αγορά χρήματος και επενδυτικά προϊόντα στην αγορά κεφαλαίων. Για να φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε μία αναφορά στα αμοιβαία κεφάλαια. Το οποίο είναι και το θέμα της εργασίας αυτής. Πρέπει δηλαδή να ξέρουμε τι είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο, πόσα υπάρχουν, σε πόσες κατηγορίες χωρίζονται, ποία είναι τα χαρακτηριστικά τους, τι κινδύνους μπορούν να κρύβουν και διάφορα άλλα ερωτήματα, στα οποία έχουμε δώσει απαντήσεις. Στη συνέχεια αναλύουμε τους επενδυτικούς κινδύνους. Που στην ουσία αυτοί είναι οι κύριοι παράγοντες που θα μας οδηγήσουν στην επιλογή του αμοιβαίου κεφαλαίου και της επένδυσης μας. Προς στο τέλος κάνουμε μια αναφορά στην διαδικασία πώλησης και εξαγοράς μεριδίων και στον κώδικα δεοντολογίας και θεσμικών επενδυτών. Φτάνοντας στο τέλος λοιπόν έχουμε επιλέξει ως αμοιβαίο κεφάλαιο το ALPHA μετοχικό εσωτερικού το οποίο το συγκρίνουμε με το ΑΤΕ μετοχικό εσωτερικού. Παρουσιάζοντας συγκριτικούς πίνακες και διαγράμματα για να μπορέσουμε μέσα από αυτή τη σύγκριση και όλα τα προηγούμενα δεδομένα να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Αμοιβαία κεφάλαια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.