Το επιχειρηματικό πλάνο της Vodafone = Vodafone’s bussiness plan

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Το επιχειρηματικό πλάνο της Vodafone = Vodafone’s bussiness plan

Πατεράκη, Ελένη

Το θέμα της εργασίας είναι το Επιχειρηματικό Πλάνο της Vodafone και το αντικείμενο της εργασίας είναι να καθοδηγήσει τις ενέργειες των μελών της εταιρείας έτσι ώστε να οργανώσουν καλύτερα την επιχείρηση και να την οδηγήσουν σε καλύτερα επίπεδα απόδοσης.H πτυχιακή εργασία εξετάζει την πορεία της Vodafone και αναλύει όλα της τα στοιχεία με σκοπό να βελτιώσει τις «ατέλειες» που παρουσιαζει.Αρχικα εξετάσθηκε η εταιρία από ιστορικής πλευράς, δηλαδή ανατρέξαμε στο παρελθόν για να συλλέξουμε πληροφορίες από την ημέρα της ίδρυσης της μέχρι και σημερα.Στην συνέχεια ήταν απαραίτητη η παρουσίαση των υπηρεσιών και των προϊόντων της έτσι ώστε να γίνει σαφές το αντικείμενο με το οποίο δραστηριοποιηται.Ακολουθως αναλύσαμε τις διάφορες στρατηγικές που ακολουθεί καθώς και το εξωτερικό περιβάλλον το οποίο επηρεάζει άμεσα όλες τις επιχειρησεις.Επισης χρησιμοποιήσαμε την ανάλυση SWOT προκειμένου να εντοπίσουμε τα δυνατά και αδύνατα στοιχεία της και ακόμα να ανακαλύψουμε τους κινδύνους που βρίσκονται στο εξωτερικό περιβαλλον.Ακομα μελετήσαμε τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσης της εταιρίας καθώς επίσης και την μερισματική πολιτική της προκειμένου να αποκτήσουμε μια σφαιρική εικόνα της επιχείρησης που θα συντάσσαμε το επιχειρηματικό πλανο.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας
Επιχειρηματικά σχέδια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.