Ο τραπεζικός κλάδος στο ελληνικό χρηματιστήριο 2005

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Ο τραπεζικός κλάδος στο ελληνικό χρηματιστήριο 2005

Ηλιόπουλος, Γεώργιος

Η εργασία ασχολείται με τον ισχυρότερο κλάδο της εγχώριας κεφαλαιαγοράς, ο οποίος είναι ο τραπεζικός καθώς και με τις παράπλευρες χρηματιστηριακές εξελίξεις των ελληνικών τραπεζών κατά την περίοδο του 2005. Η εργασία αποτελεί μια μεγάλη ενημερωτική παρουσίαση των θέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων (τράπεζες) στο ελληνικό «χρηματιστηριακό γίγνεσθαι» και βοηθάει να καταλάβουμε ότι ο τραπεζικός κλάδος είναι στυλοβάτης της Ελληνικής Οικονομίας. Το κυριότερο αντικείμενο της εργασίας είναι τα οικονομικά και χρηματιστηριακά στοιχεία των ελληνικών τραπεζών που ανήκουν στο τραπεζικό κλάδο του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Σύμφωνα με αυτό η παρουσίαση των θεμάτων της εργασίας αυτής γίνεται ανά τραπεζικό ίδρυμα και όχι ανά οικονομικό στοιχείο.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες - Χρηματοοικονομική ανάλυση
Χρηματιστήρια
Μετοχές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.