Ανάπτυξη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Ανάπτυξη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα

Καρακουλάκη, Γεωργία

Η εργασία που ακολουθεί αποτελεί, μια προσπάθεια συγκέντρωσης και παρουσίασης της ανάπτυξης των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Δίνεται ο ορισμός Χρηματοοικονομικών υπηρεσιών – αποτελεί μια πρώτη γενική αναφορά σε βασικά στοιχεία που αφορούν το πρωτεύων προϊόν το χρήμα, και τη μορφή των εξεταζομένων αγορών (τόπος και χρόνος συμμετέχοντες και ρόλοι). Έγινε ανάλυση της δομής των επενδυτικών επιλογών που έχει ο κάθε επενδυτής, όπως το σταθερό εισόδημα που μπορεί να πετύχει μέσα από διάφορες διαδικασίες, μετοχές, παράγωγα, ακίνητα, και αμοιβαία κεφάλαια για τα οποία έγινε μια εκτεταμένη αναφορά, λόγω της ιδιαιτερότητας και του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν. Έπειτα παρουσιάζει τα κυριότερα χρηματοοικονομικά ιδρύματα στην Ελλάδα, ξεκινώντας από το Ελληνικό χρηματιστήριο και την παρουσίαση του γενικού δείκτη τιμών, στη συνέχεια ακολουθεί παρουσίαση των τραπεζών με μια γενική αναφορά στην ιστορία και στα είδη των τραπεζών. Αλλά και η περιγραφή του ελληνικού τραπεζικού συστήματος των τραπεζών παρουσιάζοντας τα προβλήματα τις προοπτικές και την εξέλιξη του, με μια ειδικότερη παρουσίαση των μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών, παρουσιάζοντας τα επιτόκια και την απόδοση των μετοχών τους, την ανάπτυξή και την παρουσία τους στα Βαλκάνια. Παρουσιάζει τις καινοτομικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην Ελλάδα όπως το Internet Banking, τα A.T.M. το Mobile Banking, και τα Self Service Terminals. Αναλύονται τα δάνεια που μπορούν να διαθέσουν τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα δάνεια αυτά μπορεί να είναι καταναλωτικά, επιχειρηματικά των 6 μεγαλύτερων τραπεζών, αλλά και τα δέκα ελκυστικότερα στεγαστικά δάνεια της ελληνικής αγοράς, παράλληλά γίνεται ανάλυση της χρήσης και ανάπτυξης των πιστωτικών καρτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομικοί οργανισμοί

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.