Αναπαραγωγή και βελτίωση αρωματικών φυτών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Αναπαραγωγή και βελτίωση αρωματικών φυτών

Ιωσηφίδου, Ιωάννα

Η βελτίωση των φυτών είναι το σύνολο των διαδικασιών και μεθοδολογιών που εφαρμόζει ο άνθρωπος με σκοπό να επιτύχει ορισμένα επιθυμητά αποτελέσματα με κυριότερο στόχο την αύξηση της παραγωγής. Η επίτευξη των στόχων της βελτίωσης των φυτών επιτυγχάνεται με συνδυασμό καλύτερων καλλιεργητικών φροντίδων και χρησιμοποίηση καλύτερων καλλιεργούμενων ποικιλιών .Οι τελευταίες είτε επιλέγονται από αυτές που υπάρχουν στη φύση και βελτιώνονται προτού χρησιμοποιηθούν στη γεωργική πράξη είτε δημιουργούνται νέες ποικιλίες με παραδοσιακές ή σύγχρονες μεθόδους. Αναπαραγωγή των φυτών είναι η διαδικασία της δημιουργίας της νέας γενιάς φυτών (απόγονοι) από κάποιους γονείς.

Thesis
NonPeerReviewed

Αναπαραγωγή
Αρωματικά φυτά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.