Η ρύπανση των υδάτων και η νέα οδηγία πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης = Water pollution and the new directive of the european union

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η ρύπανση των υδάτων και η νέα οδηγία πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης = Water pollution and the new directive of the european union

Μάρκου, Αικατερίνη

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει κάποια από τα υψηλότερα πρότυπα σε παγκόσμια κλίμακα, όσον αφορά τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την προστασία του περιβάλλοντος. Η εξέλιξη σ’ αυτόν τον τομέα έχει μια ιστορία αρκετών χρόνων και εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών τομέων. Όσον αφορά συγκεκριμένα για την προστασία των υδάτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να δραστηριοποιείται νομικά κυρίως από τις αρχές περίπου της δεκαετίας του ’70. Το νερό είναι το πιο σφαιρικά νομοθετημένο αντικείμενο στον τομέα της νομοθεσίας του περιβάλλοντος. Κύριος στόχος της πολιτικής που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί η αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων, η ετήσια παραγωγή των οποίων ανέρχεται σε επικίνδυνα ποσοστά. Επίσης προβλέπεται μια ταυτοποίηση των ευρωπαϊκών υδάτων και των χαρακτηριστικών τους, ταξινομημένων ανά υδρογραφική λεκάνη και περιοχή, με μια παράλληλη έγκριση των σχεδίων διαχείρισης και των προγραμμάτων λήψης των ενδεδειγμένων μέτρων για κάθε υδατικό σύστημα. Ο νέος νόμος πλαίσιο για την προστασία των υδάτων από ρυπογόνους παράγοντες είναι το αποτέλεσμα μιας ανάγκης για μια θεμελιακή αναθεώρηση της πολιτικής που ακολουθούνταν μέχρι τώρα όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να συνδυάζουν τα επιβαλλόμενα καθεστώτα με αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων της οδηγίας πλαισίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Υδάτινοι πόροι - Διαχείριση
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.