Παραγωγή νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών και μελέτη των ιδιοτήτων του πολυμερούς πολύ(3-υδροξυβουτυρικού οξέος) με οργανικά τροποποιημένο μοντομοριλλονίτη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Παραγωγή νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών και μελέτη των ιδιοτήτων του πολυμερούς πολύ(3-υδροξυβουτυρικού οξέος) με οργανικά τροποποιημένο μοντομοριλλονίτη

Σιδέρης, Ιωάννης

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η παρασκευή και η εξέταση των θερμικών ιδιοτήτων νανοσύνθετων υλικών με μήτρα ένα βιοαποικοδομήσιμο θερμοπλαστικό πολυμερές, το πολυ(3-υδροξυ-βουτυρικό οξύ), PHB, κι ενισχυτικό τροποποιημένο με δεκαοκτυλαμίνη μοντμοριλλονίτη, έναν φυλλόμορφο σμεκτίτη. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία αναφορά στα βιοαποικοδομήσιμα πολυμερή. Παρουσιάζονται οι ιδιότητες των υλικών αυτών κι περιγράφονται οι λόγοι για τους οποίους παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον. Στο δεύτερο κεφάλαιο, περιγράφονται οι αρχές λειτουργίας των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν όπως: a)Η εκβολή για την ανάμειξη του πολυμερούς με το ορυκτό b)Η περιθλασιμετρία ακτίνων X (XRD) για την μελέτη της δομής c)Η θερμοσταθμική ανάλυση (TGA) και η διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης(DSC) για τη μελέτη των θερμικών ιδιοτήτων d) Θερμοπρέσα, για τη δημιουργία δοκιμίων Στο τρίτο κεφάλαιο, περιγράφονται, οι τεχνικές που εφαρμόστηκαν και οι συνθήκες στις οποίες πραγματοποιήθηκαν τα πειράματα. Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρατίθενται τα πειραματικά αποτελέσματα και αναγράφονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολυμερή
Νανοτεχνολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.