Η εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2005 (EN)
Η εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα

Στεφανίδου, Μαρία

Στην Ελλάδα, η διεθνής εμπειρία στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης παρουσιάστηκε στις εταιρείες ως ένα παράδειγμα προς μίμηση, από το οποίο προέκυπτε η ανάγκη υιοθέτησης σχετικών κανόνων. Δεν είχε όμως προηγηθεί η επιμόρφωση των φορέων ενάσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, ώστε αυτοί να αντιληφθούν τις ευεργετικές συνέπειες της υιοθέτησης κανόνων ορθής εταιρικής διακυβέρνησης. Αυτή η έλλειψη της διεργασίας επιμόρφωσης οφείλεται πάντως και στη ραγδαία ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, η οποία εντάχθηκε, σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα, σε ένα οικονομικό περιβάλλον προηγμένων αγορών και, για αυτό το λόγο, έπρεπε να προσαρμοστεί με τις αρχές οργάνωσής τους, άμεσα. Η αμεσότητα του διαθέσιμου για την προσαρμογή στις νέες συνθήκες χρόνου δεν επέτρεψε τη διεργασία της επιμόρφωσης των επιχειρηματικών φορέων. Αυτή η αρνητική στάση απέναντι στην εταιρική διακυβέρνηση, ως ένα σύστημα νέων υποχρεώσεων προς τις εταιρείες, δε συνοδεύτηκε όμως από την απόρριψη των αντίστοιχων συστημάτων που είχαν υιοθετηθεί και εφαρμόζονταν σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Απλώς διατυπώθηκαν επιφυλάξεις, ως προς τη σκοπιμότητα εφαρμογής στη Ελλάδα, κανόνων «ξένων» με τις «ιδιαιτερότητες» των ελληνικών επιχειρήσεων, με μόνη αιτιολόγηση την ισχύ τους σε άλλες αγορές.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρική διακυβέρνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)