Η εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Η εταιρική διακυβέρνηση στην Ελλάδα

Στεφανίδου, Μαρία

Στην Ελλάδα, η διεθνής εμπειρία στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης παρουσιάστηκε στις εταιρείες ως ένα παράδειγμα προς μίμηση, από το οποίο προέκυπτε η ανάγκη υιοθέτησης σχετικών κανόνων. Δεν είχε όμως προηγηθεί η επιμόρφωση των φορέων ενάσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, ώστε αυτοί να αντιληφθούν τις ευεργετικές συνέπειες της υιοθέτησης κανόνων ορθής εταιρικής διακυβέρνησης. Αυτή η έλλειψη της διεργασίας επιμόρφωσης οφείλεται πάντως και στη ραγδαία ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, η οποία εντάχθηκε, σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα, σε ένα οικονομικό περιβάλλον προηγμένων αγορών και, για αυτό το λόγο, έπρεπε να προσαρμοστεί με τις αρχές οργάνωσής τους, άμεσα. Η αμεσότητα του διαθέσιμου για την προσαρμογή στις νέες συνθήκες χρόνου δεν επέτρεψε τη διεργασία της επιμόρφωσης των επιχειρηματικών φορέων. Αυτή η αρνητική στάση απέναντι στην εταιρική διακυβέρνηση, ως ένα σύστημα νέων υποχρεώσεων προς τις εταιρείες, δε συνοδεύτηκε όμως από την απόρριψη των αντίστοιχων συστημάτων που είχαν υιοθετηθεί και εφαρμόζονταν σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Απλώς διατυπώθηκαν επιφυλάξεις, ως προς τη σκοπιμότητα εφαρμογής στη Ελλάδα, κανόνων «ξένων» με τις «ιδιαιτερότητες» των ελληνικών επιχειρήσεων, με μόνη αιτιολόγηση την ισχύ τους σε άλλες αγορές.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρική διακυβέρνηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.