Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης στο χρηματοπιστωτικό κλάδο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης στο χρηματοπιστωτικό κλάδο

Σαϊτάκη, Μαρία

Στην εργασία γίνεται η κατηγοριοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, αναφέρονται οι δυνατότητες και τα οφέλη που συνεπάγεται η χρήση τους, οι μεθοδολογίες βάση της οποίας αναπτύσσονται, αλλά και οι παράγοντες αποτυχίας τους και η απειλή της ασφάλειας πάνω σε αυτά. Στα κεφάλαια αυτά γίνεται μια απόπειρα να μεταφέρουμε τη θεωρία της πρώτης Ενότητας στην πράξη της Ελληνικής και μη, πραγματικότητας. Αναφέρουμε επιχειρησιακά παραδείγματα χρήσης των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης, στις μορφές του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν που εφαρμόζονται, καθώς και τους σημαντικότερους ομίλους παροχής υπηρεσιών και παραγωγής προϊόντων πληροφοριακών συστημάτων, δίνοντας έμφαση σε εκείνες που απευθύνονται στον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.