Επιχειρησιακός προϋπολογισμός = Budgeting

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2005 (EL)
Επιχειρησιακός προϋπολογισμός = Budgeting

Χατζηχριστάκης, Ελευθέριος

Η εργασία μελετά τον επιχειρησιακό προϋπολογισμό. Με τον επιχειρηματικό προγραμματισμό (προϋπολογισμός) επιδιώκεται η επιτυχία του σκοπού που βάζει μπροστά της κάθε φορά η επιχείρηση, με έναν τρόπο μεθοδικό και συστηματικό που θα εξασφαλίζει την οικονομικότερη χρησιμοποίηση των μέσων και της ανθρώπινης εργασίας. Όπως είναι γνωστό η πραγματοποίηση του κάθε φορά σκοπού της επιχειρηματικής δράσης, προκαλεί μια σειρά σχέσεις εξωτερικές και μια σειρά σχέσεις εσωτερικές. Οι εξωτερικές είναι σχέσεις της επιχείρησης με τον οικονομικό της περίγυρο, την αγορά και πραγματοποιούνται με μέσο τη συναλλαγή, δηλαδή οικονομικά. Οι εσωτερικές είναι σχέσεις της επιχείρησης με το παραγωγικό της δυναμικό και πραγματοποιούνται με μέσο την οργάνωση, δηλαδή διοικητικά. Προκειμένου να επιτύχει η επιχείρηση το στόχο που έβαλε, είναι ανάγκη ο επιχειρηματικός προγραμματισμός (προϋπολογισμός) να προκαθορίσει να λειτουργήσουν όλες οι εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις σε μια «τιμή» για κάθε μία από αυτές, τέτοια ώστε η αλληλοσύνδεσή τους σ΄ αυτές τις «τιμές» να παράγει αναγκαία το σκοπούμενο αποτέλεσμα. Τελικά, ενώ λοιπόν, εξωτερικά, ο επιχειρηματικός προγραμματισμός (προϋπολογισμός) είναι ένα πλάνο επιχειρηματικής δράσης, εσωτερικά είναι μία μέθοδος για τη διοίκηση της επιχείρησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρησιακός προγραμματισμός
Προϋπολογισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.