Ευρωπαϊκή Ένωση και νέες εργασιακές σχέσεις

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2005 (EN)
Ευρωπαϊκή Ένωση και νέες εργασιακές σχέσεις

Ζάππη, Ελένη

Η εργασία που ακολουθεί επιχειρεί να καταγράψει τις αλλαγές που διαδραματίζονται στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και να αναζητήσει τις πιθανές εξελίξεις από τη λειτουργία του κοινού νομίσματος. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στο πεδίο της ευελιξίας της εργασίας που αποτελεί και το βασικό άξονα περί τον οποίο κινείται το περιεχόμενο των σύγχρονων εργασιακών σχέσεων και στις κοινωνικές συνέπειες που αυτό συνεπάγεται. Οι εργασιακές σχέσεις αποτελούν το σύνολο των επιμέρους σχέσεων και των όρων εκείνων που διέπουν και διαμορφώνουν το περιεχόμενο της μισθωτής απασχόλησης, αντανακλώντας το αποτέλεσμα της κατανομής του παραγόμενου πλούτου ανάμεσα στο κεφάλαιο και στην εργασία και αποτυπώνοντας τον μεταξύ τους συσχετισμό δυνάμεων. Το περιεχόμενο των εργασιακών σχέσεων, σήμερα, παρουσιάζει σοβαρές διαφοροποιήσεις από εκείνο που κυριάρχησε ιστορικά, ως απόρροια του φορντικού προτύπου παραγωγής και σε συνάρτηση με τα επιμέρους κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των ανεπτυγμένων βιομηχανικά καπιταλιστικά χωρών, όπως αυτά αναπτύχθηκαν, κυρίως, μεταπολεμικά και μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Το παραδοσιακό αυτό πρότυπο των εργασιακών σχέσεων συνδέεται στενά με το μοντέλο κοινωνικοοικονομικών ρυθμίσεων πάνω στο οποίο δομήθηκε η μισθωτή εργασία από τις αρχές του 20ου αιώνα. Στηρίχθηκε στην καθιέρωση της έννοιας της εξαρτημένης εργασίας, στην ύπαρξη της πυρηνικής και πατριαρχικής οικογένειας με μόνη την απασχόληση του αρχηγού του νοικοκυριού, και, τέλος, στη θεσμοθέτηση της έννοιας και λειτουργίας της επιχείρησης και του συνδικάτου στα πλαίσια του εθνικού κράτους. Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας επηρεάζονται σαφώς από σειρά παραγόντων που συνδέονται με τον τρόπο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων και τις επιδράσεις, ιδιαίτερα των νέων τεχνολογιών, σε ένα ευρύτατο φάσμα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, με έμφαση στο περιεχόμενο της ανθρώπινης εργασίας και στις αναδιαρθρώσεις τομέων και κλάδων της οικονομίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εργασιακές σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)