Ευρωπαϊκή Ένωση και νέες εργασιακές σχέσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση και νέες εργασιακές σχέσεις

Ζάππη, Ελένη

Η εργασία που ακολουθεί επιχειρεί να καταγράψει τις αλλαγές που διαδραματίζονται στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων στην Ευρώπη και στην Ελλάδα και να αναζητήσει τις πιθανές εξελίξεις από τη λειτουργία του κοινού νομίσματος. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στο πεδίο της ευελιξίας της εργασίας που αποτελεί και το βασικό άξονα περί τον οποίο κινείται το περιεχόμενο των σύγχρονων εργασιακών σχέσεων και στις κοινωνικές συνέπειες που αυτό συνεπάγεται. Οι εργασιακές σχέσεις αποτελούν το σύνολο των επιμέρους σχέσεων και των όρων εκείνων που διέπουν και διαμορφώνουν το περιεχόμενο της μισθωτής απασχόλησης, αντανακλώντας το αποτέλεσμα της κατανομής του παραγόμενου πλούτου ανάμεσα στο κεφάλαιο και στην εργασία και αποτυπώνοντας τον μεταξύ τους συσχετισμό δυνάμεων. Το περιεχόμενο των εργασιακών σχέσεων, σήμερα, παρουσιάζει σοβαρές διαφοροποιήσεις από εκείνο που κυριάρχησε ιστορικά, ως απόρροια του φορντικού προτύπου παραγωγής και σε συνάρτηση με τα επιμέρους κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των ανεπτυγμένων βιομηχανικά καπιταλιστικά χωρών, όπως αυτά αναπτύχθηκαν, κυρίως, μεταπολεμικά και μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Το παραδοσιακό αυτό πρότυπο των εργασιακών σχέσεων συνδέεται στενά με το μοντέλο κοινωνικοοικονομικών ρυθμίσεων πάνω στο οποίο δομήθηκε η μισθωτή εργασία από τις αρχές του 20ου αιώνα. Στηρίχθηκε στην καθιέρωση της έννοιας της εξαρτημένης εργασίας, στην ύπαρξη της πυρηνικής και πατριαρχικής οικογένειας με μόνη την απασχόληση του αρχηγού του νοικοκυριού, και, τέλος, στη θεσμοθέτηση της έννοιας και λειτουργίας της επιχείρησης και του συνδικάτου στα πλαίσια του εθνικού κράτους. Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας επηρεάζονται σαφώς από σειρά παραγόντων που συνδέονται με τον τρόπο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων και τις επιδράσεις, ιδιαίτερα των νέων τεχνολογιών, σε ένα ευρύτατο φάσμα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, με έμφαση στο περιεχόμενο της ανθρώπινης εργασίας και στις αναδιαρθρώσεις τομέων και κλάδων της οικονομίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εργασιακές σχέσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.